Resistent raaigras, een hardnekkig probleem

In 2022 was op een aantal percelen in Zuid-Limburg de bestrijding van raaigras in suikerbieten met verschillende grassenmiddelen matig tot slecht. Ook in de jaren hiervoor speelde dit probleem. Bij een hoge
bezetting raaigras werden de suikerbieten compleet overgroeid. Van twee percelen in Zuid-Limburg werd zaad van dit raaigras verzameld.

Uitgelicht: COS240101_IRS_GewasbeschermingBulletin_2024-DEFINITIEF-klein 15

Mogelijk ook interessant