Video: Herkenning van bodeminsecten
Bladluiswaarschuwingsdienst 2021
Effectiviteit van verschillende insecticiden ter bestrijding van groene perzikluis (<em>Myzus persicae</em>), zwarte bonenluis (<em>Aphis fabae</em>) en vergelingsvirus in suikerbieten in Nederland in 2022
Suikerbiet in strokenteelt
Video: IRS doet onderzoek naar de bewaring van suikerbieten
Video: kies voor het juiste middel bij de bladschimmelbeheersing
Video: het juiste gebruik van de infectiewaarden in de bladschimmelbeheersing
Video: houd rekening met rasgevoeligheid bij de bladschimmelbeheersing
Video: beheersing van vergelingsziekte met rijenbespuitingen, groene middelen en door verhogen plantweerbaarheid
Onkruidbestrijding in suikerbieten in 2021: chemische onkruidbestrijding
Het gebruik van natuurlijke vijanden ter ondersteuning van chemische beheersing van bladluizen en vergelingsziekte in suikerbieten
Het gebruik van sensorgegevens bij de bladschimmelbeheersing in suikerbieten