Maatregelen om aaltjes te beheersen

Met het wegvallen van Vydate 10G zal het voor telers moeilijker zijn om vanaf 2024 aaltjes te beheersen. Daarom zal het vanaf nu nog belangrijker zijn om preventieve teeltmaatregelen te nemen om schade zoveel
mogelijk te beperken. In dit artikel worden de mogelijke maatregelen op een rij gezet voor de belangrijkste aaltjes in de bietenteelt: bietencysteaaltjes, wortelknobbelaaltjes, vrijlevende wortelaaltjes en stengelaaltjes.

Uitgelicht: COS240101_IRS_GewasbeschermingBulletin_2024-DEFINITIEF-klein 13

Mogelijk ook interessant