Koud en druk op praktijkdag Valthermond

Afgelopen donderdag (4 juni) vond in Valthermond een Praktijkdag suikerbieten én cichorei plaats. Het was ondanks de wind en af en toe een buitje een druk bezochte dag met ongeveer 500 bezoekers. Hieronder vindt u een foto-/videoimpressie.


Allereerst heette Ton van Scheppingen (management PPO) iedereen welkom. Hij benadrukte dat vakmanschap van de teler zeer belangrijk is en sprak de hoop uit dat de telers op deze praktijkdag veel zouden leren.

Vervolgens splitsten de bezoekers in zes (en ’s middags zelfs zeven) groepen en reden op wagens langs diverse proeven/onderwerpen.


Klaas Wijnholds (PPO) gaf toelichting bij de hoofdgrondbewerking/ zaaibedbereidingsproef. De bieten op het veldje met spitfrezen was op dit moment het grootst. Echter, bij spitfrezen creëer je ook weer de fijnste grond. Hierdoor wordt deze stuifgevoeliger.


’De optimale stikstofgift in suikerbieten ligt op 100-150 kg N. Een hogere N-gift heeft geen invloed op het voorkomen van bladschimmels en gele vlekjes. Bij een homogene toepassing (en bekend gehalte) van de organische mest is er geen verschil tussen N uit dierlijke mest of uit kunstmest.’ Dit is in het kort de toelichting die Bram Hanse (IRS) gaf. Het achterste bord op de foto staat voor een veldje met 0 kg N.


Nieuw voor deze praktijkdag was het gewas inulinecichorei. Er lag een chemische onkruidbestrijdingsproef. Peter Wilting (IRS) lichtte deze toe. De werking van de bodemherbiciden valt op de grondsoort van Valthermond vaak tegen in verband met het hoge organischestofgehalte. Chloorprofam verbetert de effectiviteit van de onkruidbestrijding, maar moet men niet spuiten in de buurt van bloeiende gewassen. Het toevoegen van Dual Gold en/of Stomp verbetert de werking op melganzevoet, maar geeft wel extra gewasdrukking.


Het Produktschap Akkerbouw maakte een project over voorjaarsstart inulinecichorei mogelijk. Een voldoende hoog plantaantal en een zo snel mogelijke grondbedekking zijn belangrijke voorwaarden voor een goede inulineopbrengst (bleek ook uit I-top analyses). In de proef was gebruik gemaakt van geprimed en ongeprimed zaaizaad. Het geprimede zaad levert tot een paar dagen voorsprong op bij de opkomst en soms ook een hoger plantaantal. Wat voor invloed dit op de uiteindelijke opbrengst zal hebben, is nog niet te zeggen. Ook wordt er onderzoek gedaan naar het telen van cichorei op 37,5 cm (achteraan de foto) in plaats van 50 cm (vooraan).


Ook lag er een proef met verschillende soorten zaaibedden en met verschillende vochtvoorzieningen. Hierbij kwam dit jaar naar voren dat het zo snel mogelijk zaaien na het ploegen heel belangrijk is, zodat het zaaibed niet te veel uitdroogt. Lubbert van den Brink (PPO) lichtte de proeven toe.


Vervolgens was het de beurt aan Hilfred Huiting (PPO/Telen met Toekomst) om met een proefopstelling te laten zien hoe je goed en snel je tank kan reinigen. Door de schoonwatertank langzaam leeg te laten lopen in spuitmachine is het middel veel sneller verdund.


Harm de Boer van DLV Plant/Telen met Toekomst gaf een toelichting bij de onkruidbestrijdingsproef in suikerbieten. Het beste effect werd bereikt door vanaf het tweebladstadium drie keer Frontier Optima aan de BOGT-combinatie toe te voegen. De minst goede resultaten werden bereikt door later te starten met de bespuitingen (ondanks de hogere doseringen, 2 keer 1,25 l BOGT/ha).


Noud van Swaaij zette de grote rassenproef (55 rassen in drie herhalingen) uiteen. Er was een mooie lappendeken met de verschillende rassen te zien.


De kleurverschillen tussen de rassen hebben echter niets te maken met de benodigde hoeveelheid stikstof. Het ene ras heeft nu eenmaal een lichtere kleur dan het andere. Door de opname van nieuwe rassen op de rassenlijst is de gemiddelde toename van de opbrengst 100 kg suiker per hectare per jaar.

Alle groepen kwamen vervolgens weer samen om de demo over aardappelopslagbestrijding te bekijken en diverse schoffelmachines aan het werk te zien.

 


Eerst was er een demostrook te zien met verschillende manieren van aardappelopslagbestrijding. De meest effectieve manier is en blijft toepassen van glyfosaat.

Er waren ook machines aanwezig om pleksgewijs aardappelopslag te bestrijden met glyfosaat, zoals de Weed-it.

De Weed-it werkt met detectiesensoren en spuit alleen daar waar een aardappelplant staat. Het probleem van drift en het beter beschermen van de bieten behoeft nog een oplossing.


Naast de Weed-it  toonde de GreenTouch Interrow zijn kunnen. Deze machine werkt volgens het principe van aanstrijken met doekjes (die net boven de grond hangen).

Hier is de GreenTouch Interrow aan het werk.

Daarna was het de beurt aan de mechanische onkruidbestrijdingsdemonstratie.


De Sarl Radis intra-rijschoffel. Deze machine stuurt een schoffel in en uit de gewasrij nadat de lichtsensor de plantplaats bepaalt.

 


Piet Bleeker (PPO) bespreekt deze schoffelbalk met een vinger- en torsiewieders.

Met deze schoffel en een GPS-gestuurde trekker kan een hoge capaciteit worden behaald.


Aan het eind was er gelegenheid om in de schuur de informatiemarkt te bezoeken en een patatje van Aviko te eten! Er staat  een wachtrij voor de gratis frites!

Meer informatie over alle onderdelen vindt u in de informatiebrochure die uitgedeeld werd op deze dag.
Over deze dag is ook een impressie verschenen in Cosun Magazine: Praktijkdag suikerbieten en cichorei te Valthermond

Wij willen hierbij alle sponsors en medewerkers aan deze dag bedanken:
Suiker Unie, Sensus, SPADE, Telen met Toekomst, PPO,
Agrichem, Agricult, Agrifirm, Agro Emmen BV, Agro Centrum B.V., Aviko b.v., Bakker Landbouwbanden, BASF Nederland B.V., divisie Agro, Bayer Crop Sciences B.V., Bos Agra-Service, CHD Eefting Landbouw-Spuitmachines, Combi Drain-Fleurke B.V., Dacom, Dubbelboer Gewasbescherming, Erauw Holland BV, Evers Agro BV, Geometius BV, HAK, Imants, ING Bank Agroteam Noord, Kverneland, KWS Benelux bv, PA, Robertus’ Zaadhandel B.V., K & S Benelux, Machinefabriek Steketee B.V., MCV, Michelin, SESVanderHave Nederland bv, Syngenta CropProtection, Syngenta Seeds, Vervaet en WPA Zeker en Vast.

 


Diverse andere organisaties hebben deze dag ook reportages gemaakt:

 • op Trekkerweb staan diverse foto’s en een filmpje
 • op www.ophetland.tv is een filmpje te zien over de aardappelopslagbestrijding met de Weed-it
 • op de site van Boerderij staat een reportage over de schoffelmachines
 • lees in het Agrarisch Dagblad diverse artikelen:
  • ´Dichter zaaien bij cichorei levert meer opbrengst´ (5-6-09)
  • ´Stand suikerbieten uitermate goed´ (5-6-09)
  • ´Groeiende vraag stuwt areaal cichorei Nederland´ (6-6-09)
  • ´Minder middelen dankzij Weed-it´ (6-6-09)
  • ‘Telers tonen veel interesse voor rasontwikkeling’ (9-6-09)

   

 • in Nieuwe Oogst stonden de artikelen:
  • ‘Ruim 500 akkerbouwers in Valthermond’ (6-6-09)
  • ”N’ heeft geen effect op gele vlekjes’ (Gewas 20-6-9)
  • ‘Grondbewerking vergt vakmanschap’ (Gewas 20-6-09)

   

 • in Boerderij kunt u de onderstaande artikelen lezen:
  • ‘Cichorei vraagt een snelle start’ (9-6-09)
  • ‘Suikerbieten goed na spitten’ (16-6-09)

   

 

 

Agrarisch Dagblad-journaliste Petra Vos in gesprek met Lubbert van den Brink (PPO).

Mogelijk ook interessant