Informatie over Energieboerderij nu online beschikbaar

Energieboerderij is een project dat de duurzaamheid van in Nederland geproduceerde biomassa wil vastleggen en verbeteren. Dit vindt plaats onder praktijkomstandigheden op basis van integrale metingen en waarnemingen. Het project is gestart met drie biomassaketens, waarbij bio-energie wordt geproduceerd:

  • maïs voor biogas via covergisting;
  • suikerbieten voor biogas via vergisting;
  • koolzaad, waarvan het zaad wordt geperst tot pure plantaardige olie.

Het IRS is voor suikerbieten bij het project betrokken.

Er zijn voor Energieboerderij 3 IRS publicaties verschenen:

En een artikel:

En de eindrapportage:

Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Toon Huijbregts
Chemische analyse/ (bieten)kwaliteit/ bewaring

Mogelijk ook interessant