Bijzonder drukke en geslaagde praktijkmiddag!

10-10-2011: video over bandspanning en brandstofbesparing gemaakt door Akkerwijzer toegevoegd.
03-10-2011: video/interview met Elma Raaijmakers door Akkerwijzer toegevoegd en de lijst met publicaties aan het eind bijgewerkt.

Het belangstellende publiek kwam donderdag 22 september massaal naar Proefboerderij Wijnandsrade. CSV COVAS, PPO en IRS organiseerden daar de praktijkmiddag suikerbieten. Ondanks of dankzij het schitterende weer en de weersvoorspelling kwamen naar schatting zeker 350 mensen naar Wijnandsrade. De vele bezoekers kwamen niet alleen uit Limburg, maar ook uit Oost-Brabant, België, Duitsland en zelfs de Oekraïne. De bieten stonden op deze praktijkmiddag letterlijk en figuurlijk in het zonnetje. Hieronder volgt een korte impressie van de middag (foto’s IRS, tenzij anders vermeld).

Gerard Meuffels (PPO) heette iedereen welkom. Na de toelichting van het programma, stelde hij de 4 begeleiders voor, die de bezoekers meenamen naar de diverse thema’s  in het veld. Bij aankomst hadden de bezoekers een nummer ontvangen: 1, 2, 3 of 4 zodat ze wisten met welke begeleider ze mee konden lopen.
De meeste bezoekers ontvingen een bundel met achtergrondinformatie. Diegenen die deze informatie moest missen of andere geïnteresseerden, kunnen de uitgereikte hand-out hier vinden:
Tot half twee konden bezoekers zich inschrijven bij DLV Plant voor ‘verlenging spuitlicentie’. Hier maakten ruim 100 bezoekers gebruik van.
De organisatie had een breed, maar toch compact, programma rondom de suikerbiet samengesteld. De groepen werden rondgeleid langs vier onderwerpen:
 • spuittechniek;
 • bieten bewaren;
 • witte bietencysteaaltjes aanpakken;
 • profielkuil.
Richard Korver (DLV Plant) gaf namens het project ‘Samen werken aan een schone Maas’ uitleg over spuittechniek. Daarbij toonde hij diverse innovatieve technieken. In zijn hand heeft hij een demonstratiemodel van de Wingsprayer.
Ook de automatische boomhoogteregelaar van de Amazonespuit werd toegelicht.
Verder ging hij in op de zuivering van restvloeistof en spoelwater van de spuitmachine middels een biobed (met ingrediënten van eigen bodem: stro, compost en grond van eigen bedrijf) werd uitgelegd (foto: PPO Vredepeel).
Toon Huijbregts (IRS) gaf uitleg bij het bewaren van suikerbieten. Daarbij liet hij verschillende afdekmaterialen zien. Bezoekers hadden veel aandacht voor bewaring. Ze stelden goede vragen en brachten aandachtspunten naar voren. Er waren een aantal ervaringsdeskundigen met problemen van afgelopen jaar nog vers in het geheugen, vooral die met het afhalen van afdekmateriaal dat aan de grond was vastgevroren en waarop een laag sneeuw lag. Er ligt nog een uitdaging voor verder onderzoek. Komende campagnes zal blijken of iedereen erin slaagt om de bieten vorstvrij, koel en droog te bewaren. Hieronder een overzichtsfoto van de hoop met afdekmaterialen.
Een noviteit voor Nederland waren de Jupettes (van Pype Bvba). Dit zijn zeilen van 2,60 bij 20 meter (Mini-Jupette) en 5,20 bij 10 meter (Maxi-Jupette) met aan drie zijden klittenband, zodat het hecht aan Toptex. Het systeem is bedacht/ontwikkeld door Guy Legrand (van het Belgische zusterinstituut KBIVB).

De Jupettes bestaan uit op-/afrolbaar winddichtmateriaal met aan drie zijden klittenband. Dit klittenband blijft goed vastzitten aan Toptex. Niet alle vliesdoeken zijn bruikbaar voor dit systeem.
Voor Akkerwijzer.nl heeft Toon de belangrijkste punten voor de bewaring in onderstaand vijf minuten durend filmpje samengevat:

Elma Raaijmakers (IRS) maakte de bezoekers bewust van de aanwezigheid en de schade die het witte bietencysteaaltje veroorzaakt in suikerbieten (foto: PPO Vredepeel). Zie ook het interview dat Elma gaf aan Bram Teeuwsen van Akkerwijzer.nl:

Aan de hand van diverse grafieken (hier vastgehouden door de begeleider van de groep: André Loeff van CSV COVAS) werden alle mogelijke maatregelen om deze aaltjes aan te maken duidelijk gemaakt. Eén daarvan is het inzetten van bietencystaaltjesresistente rassen. Achter haar liggen zes stroken met rassen die resistent zijn tegen het witte bietencysteaaltje.

Paul Belder van het Louis Bolk instituut gaf uitleg bij een profielkuil. Dit deed hij namens het project BodemBreed. Paul Belder gaf tips hoe men de bodemstructuur eenvoudig en effectief kan beoordelen.
’s Ochtends had de verspreider van Stassen op een perceel van Sylvain Wimmers Betacal verspreid. Ook ’s middags was deze machine te bewonderen. Op de percelen waren verder diverse andere werktuigen en machines te bekijken.
Bij de demonstratie bandenspanning kwamen alle groepen weer samen.
Gijsbert van Iterson (Michelin) lichtte dit onderdeel toe. Hij maakte duidelijk dat voor de juiste bandenspanning een combinatie dient te worden gewogen. Alleen dan kan men de juiste bandspanning in de bijbehorende bandentabel opzoeken.
 
Minder insporing door de juiste bandspanning bespaart 10% aan brandstof.
Bekijk hier de door akkerwijzer.nl gemaakte film over brandstofbesparing:

(Foto: PPO Vredepeel)
Lieven van Holm (KU Leuven) gaf namens het project BodemBreed een uitleg over bodemverdichtingen op landbouwgronden.
Gerard Meuffels (PPO) lichtte het derde demonstratieonderdeel grondbewerking toe (foto: PPO Vredepeel).
(Foto: PPO Vredepeel)
Gerard toonde achtereenvolgens een stoppelploeg (zie foto) met verlengde ondergronders, een combinatie voor minimale grondbewerking van de firma Wimmers en een spitmachine van Imants.
Voor een korte gefilmde impressie van de praktijkmiddag verwijzen wij graag naar onderstaand filmpje:

Aansluitend demonstreerde CSV COVAS hoe snel de bietenmuis een vrachtwagen met bieten vult. Dit is het nieuwste type muis van Ropa, de EuroMaus 4.
Deze heeft een opnametafel van 10 meter breed.
(Foto: PPO Vredepeel)
(Foto: PPO Vredepeel)
Akkerwijzer.nl heeft een kort filmpje gemaakt over de bietenmuis, zie hieronder:

(Foto: PPO Vredepeel)
Zowel voor- als achteraf konden bezoekers op de bedrijvenmarkt zowel binnen als buiten veel informatie halen.

Sylvain Wimmers bekijkt het rooiwerk op zijn bedrijf, die als locatie diende voor deze praktijkmiddag suikerbieten (foto: PPO Vredepeel). De organisatie bedankt de familie Wimmers voor haar gastvrijheid en medewerking.
De organisatie is zeer tevreden met de grote belangstelling uit binnen- en buitenland en de vele complimenten voor deze praktijkmiddag. Vijftig bezoekers hebben een evaluatieformulier ingevuld en ingeleverd en gaven als totaalcijfer voor de praktijkmiddag gemiddeld een 7,8 (slechts eenmaal een zes en veel achten en negens). De organisatie zal alle suggesties en opmerkingen op een later moment verwerken en hier lering uit trekken. Voor de invullers: nogmaals bedankt voor de moeite!
Naast CSV COVAS, PPO en IRS hebben diverse andere organisaties deze dag ook reportages gemaakt:
 • ‘Bietenmuis in actie op Limburgse praktijkdag’ in agd.weekend (23-09-2011);
 • Suikerbietenmiddag Wijnandsrade‘ op Trekkerweb (23-09-2011);
 • Bewaring van suikerbieten – Suikerbieten Praktijkdag Wijnandsrade’ op Akkerwijzer.nl (23-09-2011);
 • 35 ton in 7 minuten verladen met een bietenmuis‘ op Akkerwijzer.nl (23-09-2011);
 • ‘Diepgang op suikerbietenpraktijkmiddag’ in Stal&Akker (24-09-2011);
 • ‘Nieuwe bietenmuis op Wijnandsrade trekt veel bekijks’ in Nieuwe Oogst – LTO Noord (24-09-2011);
 • Praktijkmiddag suikerbieten‘ op Boerderij.nl (26-09-2011);
 • ‘Schade witte bietencysteaaltje kost al gauw suikeropbrengst in Boerderij (27-09-2011);
 • Neue Spritztechnik mit Flügeln‘ op LIZ Online (28-09-2011);
 • ‘Slecht weer is langzamer rijden’ in Nieuwe Oogst – vakdeel Gewas (01-10-2011);
 • ‘Nieuwe partieel resistente rassen op komst’ in Nieuwe Oogst – vakdeel Gewas (01-10-2011).

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant