Werk het hele (voor)jaar aan tarrareductie!

Tijdens de suikerbietencampagne komen vele tonnen tarragrond en bladresten bij de suikerfabrieken, wat veel geld kost. Door de aanvoer van grond te reduceren, zal veel geld bespaard worden voor industrie en teler. Een vlakke en goede structuur van de bodem is belangrijk bij zaaibedbereiding. Goede uitrusting van de zaaimachine draagt bij aan een juiste zaaitechniek. Door een goede raskeuze en vruchtwisseling, kunnen zietken en plagen voorkomen worden.

Uitgelicht: Werk het hele (voor)jaar aan tarrareductie!

Contactpersonen

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant