Nieuwsflitsen 2022

De nieuwsflitsen gepresenteerd op de suikerbieteninformatiedag (SID) 2022 met de onderwerpen:

 • Herkenning en beheersing van phoma
  Wortelrot veroorzaakt door pleospora (phoma) komt dit jaar relatief veel voor en zorgt voor een slechte kwaliteit en bewaarbaarheid van bietenpartijen. In deze presentatie worden de symptomen, bevorderende factoren en de beheersingsmaatregelen behandeld.
 • Onderzoek naar moeilijk te bestrijden Engels raaigras
  Op twee bietenpercelen in Zuid-Limburg bleek dit jaar Engels raaigras zeer moeilijk te bestrijden. Voor een proef is zaad van deze planten verzameld en daarna opgekweekt. In een proefopzet zijn diverse middelen gespoten om de werking te beoordelen. In deze presentatie worden de resultaten besproken.
 • Beregenen van suikerbieten
  In de maanden juni tot augustus verbruiken bieten veel water. Door aanhoudende droge perioden, die de laatste jaren regelmatig voorkomen, worden er veel bietenpercelen op de zandgronden beregend. Het effect van beregenen op de opbrengst is in verschillende, soms langdurige, proeven onderzocht. Veel van dit onderzoek vond ook buiten Nederland plaats. Gemiddeld levert iedere millimeter beregeningswater tussen de 90 en 170 kilogram wortelopbrengst op. Of deze meeropbrengst ook wordt terugverdiend, hangt van de kosten van beregenen af. Die kosten zijn sterk bedrijfsafhankelijk.
 • Praktijkdag Suikerbieten 2023
  Aankomend jaar houden IRS, Wageningen University & Research proefbedrijf Westmaas en Cosun Beet Company een Praktijkdag Suikerbieten op donderdag 31 augustus in Westmaas. Deze dag richt zich met name op suikerbietentelers en loonwerkers uit Zeeland, West-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en adviespartijen in deze sector.

Bijlagen

Uitgelicht: Nieuwsflitsen_SID2022

Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek
André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie
Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant