Het gebruik van natuurlijke vijanden ter ondersteuning van chemische beheersing van bladluizen en vergelingsziekte in suikerbieten

Tijdens het 78ste IIRB congres presenteerde Levine de Zinger deze Engelstalige presentatie over het gebruik van natuurlijke vijanden ter ondersteuning van chemische beheersing van bladluizen en vergelingsziekte in suikerbieten. De originele titel is: Use of natural enemies to support chemical control of aphids and virus yellows in sugar beet.

Vergelingsziekte in suikerbieten wordt veroorzaakt door drie virussen (BYV, BMYV and BChV) die worden overgedragen door bladluizen. De groene perzikluis (Myzus persicae) is de belangrijkste vector van vergelingsvirussen en kan worden beheerst met insecticiden. Natuurlijke vijanden kunnen ook een grote bijdrage leveren aan het onderdrukken van populaties plaaginsecten als er voor een insecticide kan worden gekozen met een selectieve werking. Daarnaast is het zoeken van alternatieve beheersingsmaatregelen van groot belang om de aanwezigheid van natuurlijke vijanden te stimuleren.

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de samenstelling van de belangrijkste natuurlijke vijanden op verschillende momenten tijdens het groeiseizoen en de nevenwerking van insecticiden op deze natuurlijke vijanden. Ook komen kort de resultaten van het uitzetten van natuurlijke vijanden aan bod. Tot slot wordt kort een methode toegelicht die kan helpen bij de herkenning van deze insecten, namelijk de applicatie ObsIdentify: een digitaal hulpmiddel voor soortidentificatie die wordt bijgewerkt met waarnemingen van insecten in suikerbieten.

Uitgelicht: deZinger_presentation_Use of natural enemies to support chemical control of aphids and virus yellows_78thIIRB

Contactpersoon

Levine de Zinger
Coördinatie gegevensverwerking / insecten

Mogelijk ook interessant