Functionele Agrobiodiversiteit onderzocht in de praktijk

Door IRS is de afgelopen vier jaar gewerkt aan het ontwikkelen en onderzoeken van een bankierplantensysteem in suikerbieten om bladluizen te beheersen. De Publiek Private Samenwerking (PPS) FAB+ (Functionele Agrobiodiversiteit) is inmiddels afgerond.  In het project zijn monofage bladluizen uitgezet op specifieke planten in akkerranden of spuitsporen die als voedsel kunnen dienen voor natuurlijke vijanden (foto 1). Door het aantrekken van natuurlijke vijanden is gezocht naar een natuurlijke balans waarin bladluizenpopulaties kunnen worden gereguleerd door aanwezigheid van natuurlijke vijanden. Ondanks een goed ontwikkeld bankierplantensysteem met Artemisia vulgaris (bijvoet) is gebleken dat de groene perzikbladluizen toch vroegtijdig aanwezig waren op de proefvelden en de natuurlijke vijanden pas later aanwezig waren. Hierdoor kon dit bankierplantensysteem de schadelijke bladluizen en daardoor ook schade van het vergelingsvirus in suikerbieten niet beheersen. Daarnaast is binnen dit project onderzoek gedaan naar de biologie van gaasvliegen, sluipwespen en soldaatkevers. De resultaten zijn terug te vinden in twee rapporten:

  • Beschrijving van alle proefvelden die van 2018-2021 zijn aangelegd door IRS en de resultaten hiervan per jaar zijn uitgewerkt in een technisch rapport, zie pdf hieronder.
  • Daarnaast is er een syntheserapport, gemaakt door WUR, wat alle werkpakketten binnen het project met elkaar verbindt.


Figuur 1. De bankierplant Artemisia vulgaris met de artemisia luis (Macrosiphoniella artemisiae).


Figuur 2. Veldje met hopperplanten in de spuitsporen. 

Uitgelicht: 23P02 Rapportage PPS FAB+ (1)

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten
Suzanne Gunter
Gegevensverwerking / alternatieve teeltsystemen

Mogelijk ook interessant