Vele factoren bepalen perceelskeuze 2022
Maatregelen tegen bladschimmels seizoen 2022
Aantasting door aphanomyces
Kader: Gezonde bodem tegen wortelrot
Plantwegval door bodeminsecten voorkomen
Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten
Groenbemesters verhogen opbrengst
Laat schimmels geen blad wegsnoepen!
Kader: IRS-nieuwsbrief vernieuwd
Sensoren helpen bij bestrijding bladschimmels
Ouderdomsresistentie in suikerbiet (PhD project)
Samen gaan voor duurzame bietenteelt