Weinig vooruitgang in financiële opbrengst suikerbietenrassen
Bladschimmelbestrijding wordt steeds grotere puzzel
De zorg voor gezond loof
Kader: Blinkers als signaal van rhizomanie
Juiste rassenkeuze bij vroegbestelling bietenzaad
Vroege luis direct bestrijden beperkt vergelingsziekte
Beheersing vergelingsziekte vraagt brede aanpak
Kader: Praktijkdag bieten 31 mei
Effect van klimaatverandering op vergelingsziekte
Gebruik van infectiekansen bij de bladschimmelbeheersing
Ontwikkelingen in de beheersing van vergelingsziekte
Beheersing van bodeminsecten vergt een geïntegreerde aanpak