Juiste rassenkeuze bij vroegbestelling bietenzaad
Vroege luis direct bestrijden beperkt vergelingsziekte
Beheersing vergelingsziekte vraagt brede aanpak
Kader: Praktijkdag bieten 31 mei
Effect van klimaatverandering op vergelingsziekte
Gebruik van infectiekansen bij de bladschimmelbeheersing
Ontwikkelingen in de beheersing van vergelingsziekte
Beheersing van bodeminsecten vergt een geïntegreerde aanpak
Voor ieder perceel een passend ras
Suikerbietenrassen worden robuuster
Vele factoren bepalen perceelskeuze 2022
Aantasting door aphanomyces