Gebruik van infectiekansen bij de bladschimmelbeheersing

Luchtvochtigheid en temperatuur zijn bepalend voor de infectieomstandigheden van de bladschimmels. De laatste jaren is het netwerk van sensoren die de luchtvochtigheid en temperatuur in het bietengewas meten uitgebreid tot ongeveer 650 sensoren. De infectiekansen worden per sensor berekend. Hoe hoger de infectiewaarde op een dag, hoe groter de kans op succesvolle infectie door de schimmel. In dit artikel wordt beschreven hoe deze infectiekansen gebruikt kunnen worden bij de bladschimmelbeheersing.

Dit artikel is verschenen op pagina 23 in het gewasbeschermingsbulletin 2022, bijlage bij Cosun Magazine.

Uitgelicht: Gebruik van infectiekansen bij de bladschimmelbeheersing

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant