Niet alle insecten zijn schadelijk, herkenning is cruciaal
Spaar de natuurlijke vijanden van luizen
Herken schadelijke bodeminsecten
IIRB-congres over innovatief onderzoek
Interessant toekomstgericht evenement
Vergelingsziekte in 2024 mogelijk vroeger
Aaltjesbeheersing zonder chemie
Even pas op de plaats met nieuwe suikerbietenrassen
Geslaagde praktijkdag suikerbieten
Herhalen en afronden bladschimmelbestrijding
“Magere oogst aan nieuwe suikerbietrassen”
Met alleen fungiciden lukt het niet meer