Geslaagde praktijkdag suikerbieten
Herhalen en afronden bladschimmelbestrijding
“Magere oogst aan nieuwe suikerbietrassen”
Met alleen fungiciden lukt het niet meer
Kader: Praktijkdag suikerbieten 2023
Voldoende groen tot aan de oogst
Late aantasting vergelingsziekte heeft weinig impact
Groenbemesters voor een gezonde bodem
Controleren en op tijd ingrijpen
Kader: Biostimulanten in bieten
Nieuwe wegen in de beheersing van vergelingsziekte
De weg naar een toekomstbestendige teelt