Bladluizen beheersen met IPM
Verbetering bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details
Herken tijdig nieuwe ziekten en plagen
Nieuwe rassen beter op bladgezondheid
Juiste rassen belangrijk voor nieuwe teeltseizoen
Aantasting door bietencysteaaltjes is te voorkomen
Suikerbieten helpen wortelknobbelaaltjes beheersen
Lessen van buitenlandse instituten
Kader: Bij wortelrot vroeg leveren en niet bewaren
Ouderdomsresistentie ter voorkoming van vergelingsziekte
Weinig vooruitgang in financiële opbrengst suikerbietenrassen
Bladschimmelbestrijding wordt steeds grotere puzzel