Wanneer rooien?

Bietenrooierchauffeurs vroegen tijdens de TOP-praktijktraining van 30 augustus om aandacht te geven aan het rooitijdstip. En dan vooral voor later in het seizoen. Uit de berekeningen blijkt dat één week eerder rooien onder gunstige omstandigheden financieel beter is dan een week later onder ongunstige omstandigheden. Voor de bodemstructuur zijn gunstige omstandigheden altijd in het voordeel.

Bijlagen

Uitgelicht: Wanneer rooien?

Contactpersoon

Frans Tijink
Directeur / gronddynamica / oogsttechniek

Mogelijk ook interessant