Het effect van vruchtwisseling op de besmettingsgraad van Heterodera schachtii en het advies om partieel resistente suikerbietenrassen te gebruiken in Nederland

Deze Engelstalige poster is gepresenteerd door Linda Frijters op het 78ste IIRB congres in Mons. De originele titel is: The effect of crop rotation on infestation levels of Heterodera schachtii and the advice to use partially resistant sugar beet varieties in the Netherlands.

Bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii) kunnen schadelijk zijn voor bieten. Om opbrengstderving te voorkomen, kunnen telers kiezen voor een partieel resistent (ook wel ‘tolerant’) ras (BCA-ras). Tot 2021 kregen telers, met een waardplantrotatie tot en met 1 op 7, standaard het advies om een BCA-ras te telen. Om de rassenkeuze verder te optimaliseren is de huidige BCA besmetting van percelen met een 1 op 4 tot en met 1 op 7 rotatie onderzocht. De resultaten zijn gebruikt om de rassenkeuze aan te passen. Zie hiervoor ook dit bericht: Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii).

Uitgelicht: Frijters_poster_The effect of crop rotation on BCA infestation levels and the use of partiallyr resistant sugar beet crops_78th IIRB

Contactpersoon

Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant