Poster: Succescyclus beheersing bladschimmels

De beheersing van bladschimmels wordt steeds uitdagender. Deze poster geeft een overzicht van de verschillende stappen die gezet kunnen worden om van de beheersing van bladschimmels een succes te maken. De poster zal ook fysiek uitkomen en wordt meegestuurd met het binnenkort te verschijnen 3e Cosun Magazine van 2023.

Uitgelicht: Poster_Succescyclus beheersing bladschimmels_CM3_2023

Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant