Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten

Het is belangrijk om te beginnen met een goede aanpak van onkruidbestrijding voor opkomst van de suikerbieten. In dit artikel wordt ingegaan over manieren van mechanische onkruidbestrijding voor zaai (ploeg/zaaibedcombinatie), daarnaast aandacht voor de mogelijke inzet van glyfosaat op grotere onkruiden en groenbemester, en het gebruik van bodemherbiciden tegen specifieke onkruiden na zaai van het gewas.
Dit artikel is verschenen op pagina 23 in het gewasbeschermingsbulletin 2021, bijlage bij Cosun Magazine

Uitgelicht: Onkruidbestrijding in het voorjaar tot opkomst van de bieten

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant