Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era

In 2019 is samen met SESVanderHave en NAK onderzoek gedaan naar gele vangbakken in percelen suikerbieten in Noordwest Europa. Uit de resultaten blijkt dat de groene perzikluis (Myzus persicae) en de zwarte bonenluis (Aphis fabae) het vaakst werden gevangen in de gele vangbakken. Ook blijkt dat de piek van de zwarte bonenluizen eerder lag dan die van de groene perzikluizen en dat er eind juni nog veel nieuwe groene perzikluizen de bietenpercelen invlogen. Er is ook een vergelijking gemaakt met de aantallen groene perzikluizen in een gele vangbak in een naburig aardappelperceel, in een zuigval en in het betreffende bietenperceel zelf. Dit wordt in 2020 herhaald om te zien of de gele vangbakken kunnen bijdragen aan de bladluiswaarschuwingsdienst.

Uitgelicht: Monitoring of aphids in sugar beet fields and trial fields, a basic tool to understand virus yellow epidemics in the post neonic era

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant