Milieukritische stoffen 2001 Milieukritische stoffen in gewas en grond

Bij de evaluatie van het Bouwstoffenbesluit is gebleken dat tarragrond onder de huidige ‘Vrijstellingsregeling samenstellings- en immissiewaarden Bouwstoffenbesluit’ in onvoldoende mate als schoon wordt beoordeeld. Vooral de achtergrondwaarden van gechloreerde bestrijdingsmiddelen, zoals DDT en dieldrin, geven aanleiding tot overschrijding van de normen voor schone grond. Deze stoffen worden echter al enige decennia niet meer gebruikt in de Nederlandse landbouw. De ISO-voorschriften, opgesteld voor de beoordeling van de kwaliteit van grond en bodem, hebben tot nu toe voor Nederland geen wettelijke status.

Uitgelicht: Milieukritische stoffen 2001 Milieukritische stoffen in gewas en grond

Contactpersoon

Toon Huijbregts
Chemische analyse/ (bieten)kwaliteit/ bewaring

Mogelijk ook interessant