Melde soms probleemonkruid

Er zijn verschillende meldesoorten, die allen behoren tot de familie van de ganzevoetachtigen. De in de bietenteelt meest gangbare meldesoorten zijn melganzevoet, stippelganzevoet en uitstaande melde. Een effectieve bestrijding van melganzevoet en uitstaande melde kan een probleem zijn.

Bijlagen

Uitgelicht: Melde soms probleemonkruid

Contactpersonen

Marco Bom
Specialist cichoreiteelt/ onkruidbeheersing
Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant