Contactpersoon

Marco Bom
Specialist cichoreiteelt/ onkruidbeheersing
Marco Bom werkt niet meer voor het IRS. Zijn opvolger als cichoreiteeltspecialist is Jan-Kees Boonman. Voor onkruidbestrijding bieten kunt u terecht bij Sjef van der Heijden.

Berichten van Marco Bom

IRS-Jaarverslag 2018
IRS Jaarverslag 2017
Kader: Voorkom aardappelopslag
GewasBeschermingsBulletin 2018
Onkruidbestrijding: wat anders (doen) dan 2017
Actualiteiten SID2017
Onkruid(beheersing) vergaat niet
IRS Jaarverslag 2016
Naar een nog duurzamere onkruidbeheersing
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2017
Gevolgen groter bietenareaal
Onkruidbeheersing volgens IPM