Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien

Speciaal pillenzaad toepassen is niet voor alle teeltgebieden altijd rendabel. Een besparing van circa € 50,- per hectare is soms mogelijk. Zelf zaaien is pas rendabel vanaf 25 tot 30 hectare suikerbieten. Echter de keuze voor het zelf zaaien van bieten of het laten zaaien in loonwerk hangt niet alleen af van de kostprijs.

Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien
Uitgelicht: Kijk kritisch naar de kosten van speciaal pillenzaad en zaaien

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant