Onderzoek bestrijding mangaangebrek bij suikerbieten (2000 tot en met 2004)

In vijf achtereenvolgende jaren is onderzoek gedaan naar het effect van mangaanbemesting op de opbrengst van suikerbieten. Er zijn diverse mangaan(blad)meststoffen bij diverse suikerbietenrassen onderzocht.
In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek kort en bondig per jaar samengevat. Algemeen kan worden geconcludeerd dat er rasverschillen zijn in gevoeligheid voor mangaangebrek. Indien er geen zichtbaar mangaangebrek optreedt, heeft een mangaanbespuiting geen invloed op de opbrengst en interne kwaliteit. Alleen bij ernstig en langdurig mangaangebrek kan, afhankelijk van het ras, dit ten koste gaan van de wortelopbrengst. Voor gedetailleerde informatie over het onderzoek en de resultaten kunt u op onderstaande link klikken.

Uitgelicht: Onderzoek bestrijding mangaangebrek bij suikerbieten (2000 tot en met 2004)

Contactpersoon

Peter Wilting
Bodem en bemesting/ hoofd proefveldendienst

Mogelijk ook interessant