Herbicidenschade is te voorkomen

Herbicidenschade kent meerdere oorzaken. Zo kunnen residuen van (bodem)herbiciden uit voorgaande teelten of tankverontreiniging schade geven aan de bieten. Dit kan veelal voorkomen worden door bij het gebruik van sommige (bodem)herbiciden kerende grondbewerking toe te passen. Om tankverontreiniging te voorkomen is het advies om de spuitapparatuur grondig schoon te maken en gebruik daarbij speciale reinigingsproducten.

Uitgelicht: Herbicidenschade is te voorkomen

Contactpersoon

Marco Bom
Specialist cichoreiteelt/ onkruidbeheersing

Mogelijk ook interessant