Groenbemesters tegen bietencysteaaltjes en rhizoctonia

Nu de gewassen volop groeien en weldra de vroege gewassen geoogst worden, moet een bietenteler overwegen de vrijkomende grond in te zaaien met een bladrammenas of gele mosterd. Deze gewassen verminderen bietencysteaaltjespopulaties en rhizoctonia-aantasting in suikerbieten.

Groenbemesters tegen bietencysteaaltjes en rhizoctonia
Uitgelicht: Groenbemesters tegen bietencysteaaltjes en rhizoctonia

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant