Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten

Na meerdere jaren zonder al te veel virusoverdragende bladluizen werd hun aantal in 2004 in België opnieuw groter. In België is 20% van het bietenareaal niet behandeld met Gaucho. Dat is de reden dat de Belgische collega’s van het KBIVB een artikel in De Bietplanter hebben geplaatst. Dit artikel kan als hulpmiddel dienen bij de bepaling van de soort van de gevonden luis. Dit is een herplaatsing van gezamenlijk artikel uit juni 1990.

Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten
Uitgelicht: Identificatie van de voornaamste bladluissoorten in suikerbieten

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant