Groenbemester? Vroeg zaaien is het beste!

Groenbemesters verbeteren de bodemgezondheid, doordat ze bietencysteaaltjes en rhizoctoniaschade reduceren. Dat leidt tot een hogere opbrengst. Groenbemesters passen goed na de teelt van vroegruimende gewassen. Na de teelt van maïs op zand- en lössgronden is het zelfs verplicht een groenbemester te telen. Lees meer over de voordelen en het gebruik van groenbemesters in dit artikel.

Uitgelicht: Groenbemester? Vroeg zaaien is het beste!

Contactpersonen

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant