Gebruik schadedrempels bij inzet van insecticiden

Insecten kunnen veel schade aanbrengen aan bieten als ze niet tijdig worden bestreden. In veel gevallen is het niet direct nodig om een bestrijding uit te voeren. Ga daarom eerst het veld in om te kijken of er veel insecten zijn en besluit vervolgens aan de hand van de schadedrempel of het nodig is om in te grijpen. Dit artikel gaat in op de schadedrempels van enkele insecten.

Uitgelicht: Gebruik schadedrempels bij inzet van insecticiden

Contactpersoon

Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant