Conviso Smart systeem

Conviso Smart is een alternatief systeem voor onkruidbeheersing in suikerbieten in vergelijking met het huidige lage-doseringen-systeem (LDS). In dit artikel wordt kort ingegaan op de werking, de toepassing en zaken waarmee rekening gehouden kan worden bij het gebruik van het Conviso Smart systeem.

Dit artikel is verschenen op pagina 14 en 15 in het gewasbeschermingsbulletin 2022, bijlage bij Cosun Magazine.

Bijlagen

Uitgelicht: Conviso Smart systeem

Contactpersoon

Sjef van der Heijden
Onkruidbeheersing / techniek

Mogelijk ook interessant