Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen

Wanneer u op meerdere momenten de bieten levert, zijn er verschillende afwegingen om te bepalen welk perceel(sdeel) u het beste als eerste kunt rooien en leveren en welke bieten succesvol te bewaren zijn. Het mooiste perceel kan het beste als laatste gerooid worden. Om een juiste keuze te kunnen maken is het belangrijk te weten welke ziekten en plagen voorkomen op het perceel. Ook is het goed om na te gaan welke bieten nog het meest kunnen doorgroeien. Daarnaast speelt bij de keuze van welk perceel het eerste gerooid moet worden de berijdbaarheid van het perceel een rol. Uiteraard kan het te zaaien of te poten volggewas ook een reden zijn om een perceel als eerste te rooien.

Uitgelicht: Bepaal nu al de rooivolgorde van uw percelen

Contactpersonen

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek
Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant