Beheersing van bodeminsecten vergt een geïntegreerde aanpak

Voor een juiste beheersing van bodemplagen is het belangrijk om te weten of, en welke bodeminsecten verwacht kunnen worden op een perceel. In dit artikel staat beschreven wat er gedaan kan worden om ernstige plantwegval door bodeminsecten in 2022 te voorkomen.

Dit artikel is verschenen op pagina 12 en 13 in het gewasbeschermingsbulletin 2022, bijlage bij Cosun Magazine.

Uitgelicht: Beheersing van bodeminsecten vergt een geïntegreerde aanpak

Contactpersoon

Linda Geenen - Frijters
Coördinator proefvelden / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant