Raadsel ziektewerende grond stapje voor stapje ontrafeld

Op de internetpagina van het wetenschappelijk tijdschrift Science verscheen op 5 mei een artikel geschreven door Wageningen UR, IRS, Lawrence Berkeley Lab (VS), Second Genome Inc. (VS) en de Universiteit van Utrecht. Dit artikel zal op 27 mei in Science geplaatst worden. Hierin staat een onderzoek beschreven aan ziektewerende grond. Deze ziektewering is in 2004 in het rhizoctonia-onderzoek in suikerbieten van het IRS ontdekt en er is samen met de andere instellingen verder onderzoek naar gedaan. Jos Raaijmakers, onderzoeker/docent aan Wageningen UR en coördinator van het onderzoeksproject, geeft een toelichting in het WUR-bericht ‘Bodembacteriën bodyguards van planten tegen schimmelinfecties’.
 
Achtergrond ziektewering
Ziektewerende gronden zijn bijzondere ecosystemen. Bij teelt op deze grond heeft het gewas minder last van bodemgebonden ziekten (zoals bijvoorbeeld rhizoctonia) dan verwacht. Dit komt door de activiteit van bodemmicro-organismen. Het onderzoek toont aan dat bacteriën een belangrijke rol spelen in de ziektewering van de bodem en kunnen helpen bij het voorkomen van plantenziekten. Op de wortels van planten werd een grote diversiteit aan bacteriën aangetroffen, tot 33.000 taxa. Sommige van deze bacteriën kunnen planten als een soort bodyguard beschermen tegen infecties door schadelijke schimmels.
 
Belangrijk voor duurzame gewasproductie
Dit onderzoek toont aan dat het een ingewikkeld proces is, waarbij niet één bacteriesoort of -groep belangrijk is, maar de samenwerking van verschillende soorten met elkaar. Dit onderzoek draagt bij aan een beter begrip van de onderliggende mechanismen van de ziektewering in de bodem. Dat is belangrijk voor een duurzame gewasproductie.

Contactpersoon

Bram Hanse
Bladschimmels / bacteriën / diagnostiek

Mogelijk ook interessant