1.7 Rassenbulletin suikerbieten

versie: december 2022

Dit rassenbulletin geeft de gemiddelde resultaten weer van het cultuur- en gebruikswaardeonderzoek (CGO) van suikerbieten van 2019-2022. Dit onderzoek is gecoördineerd door het IRS en gefinancierd door kweekbedrijven, Cosun Beet Company en telers.
In het overzicht van eigenschappen zijn de resultaten van het onderzoek van 2022 meegenomen. De gemiddelde resultaten van 2019-2022 zijn gebruikt voor het vaststellen van de Aanbevelende Rassenlijst 2023 door de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR) (zie persbericht CSAR).
In dit rassenbulletin worden ook de resultaten gegeven van de rassen die niet in de Aanbevelende Rassenlijst of Brochure suikerbietenzaad staan en waarvoor vier, drie of slechts twee jaar CGO-onderzoek plaatsvond.

De Brochure Suikerbietenzaad (voorheen Zaadbrochure) is te vinden in paragraaf 1.6. Aanvullende informatie over teelttechnische achtergronden voor de rassenkeuze vindt u in de paragrafen 1.1 t/m 1.5 van het hoofdstuk rassen van de teelthandleiding.

Uitgelicht: Rassenbulletin suikerbieten 2022

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant