Het effect van de bankierplant Artemisia vulgaris op bladluizen en natuurlijke vijanden in suikerbieten

Tijdens het IIRB congres in Mons (B) op 21 en 22 juni 2022 presenteerden Suzanne Gunter en Elma Raaijmakers deze Engelstalige poster over de beheersing van bladluizen en het aantrekken van natuurlijke vijanden door de bankierplant Artemisia vulgaris (bijvoet). De originele titel is: The effect of the banker plant Artemisia vulgaris on aphids and natural enemies in sugar beet.

In de periode 2018-2021 is door het IRS onderzoek gedaan naar de bankierplant Artemisia vulgaris. Gedurende deze jaren is er een goed ontwikkeld bankierplantensysteem ontstaan. Desondanks bleef het effect van de beheersing van bladluizen en het aantrekken van natuurlijke vijanden in suikerbieten door Artemisia vulgaris uit. Dit had vooral te maken met het tijdstip waarop de natuurlijke vijanden het veld in kwamen, dit was namelijk later dan de aanwezigheid van bladluizen. Hierdoor kon de bladluispopulatie niet voldoende kon worden beheerst in suikerbieten met behulp van dit bankierplantensysteem.

Uitgelicht: Gunter & Raaijmakers_ poster_The effect of the banker plant Artemisia vulgaris on aphids and natural enemies in sugar beet_78th IIRB

Contactpersonen

Suzanne Gunter
Gegevensverwerking / alternatieve teeltsystemen
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant