Weinig vooruitgang in financiële opbrengst suikerbietenrassen

In Boerderij is een artikel verschenen over de verwachte nieuwe suikerbietenrassen op de rassenlijst. Luuk Meijering (Misset) heeft het artikel geschreven op basis van een interview met IRS-onderzoeker Martijn Leijdekkers. Hierin wordt ingegaan op suikerbietenrassen met nieuwe ingekruisde resistenties en raseigenschappen. Zo zijn er kandidaatrassen met een zeer hoge waarde voor bladgezondheid cercospora, nieuwe Conviso Smart rassen en een ras dat resistent is tegen tegen het Meloidogyne chitwoodi-aaltje. Voor specifieke percelen kunnen dit interessante eigenschappen zijn.

 

Uitgelicht: Weinig vooruitgang in financiële opbrengst suikerbietenrassen_Boerderij, no 49, pag 43_zonder foto

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant