Presentatie: Antiluisdek gerst tegen bladluizen in suikerbieten

In deze presentatie worden resultaten getoond van de jaren 2021-2023 van het effect van een antiluisdek gerst op plagen en natuurlijke vijanden in de bieten. Op totaal 25 locaties in België, Denemarken, Zweden, Duitsland en Nederland werd het afwerende effect van de gerst tussen de jonge bietenplanten onderzocht. Hieruit blijkt dat op de meeste locaties de aantallen groene perzikluizen lager waren in bieten met gerst dan in bieten zonder gerst. De uiteindelijke aantasting door vergelingsziekte in bieten met gerst was ook lager. Aantallen zwarte bonenluizen waren ook lager en de kolonies bleven kleiner. Antiluisdek vormt een belangrijk aspect in de verschillende beheersingsmogelijkheden van vergelingsziekte voor de toekomst. Het voorkomen van concurrentie tussen de twee gewassen heeft de focus voor vervolg onderzoek. Daarnaast zullen ook andere granen en groenbemesters worden onderzocht.

Originele Engelstalige titel van deze presentatie is: ‘Companion plants to control pests in sugar beets’.

Contactpersonen:
Elma Raaijmakers
Levine de Zinger
Chloé Dufrane
Christel Anne Ross
Anne Lisbet Hansen
Nika Jachowicz
Nicol Stockfisch
Heinz-Josef Koch
Otto Nielsen

Uitgelicht: 4.2_Chloe_Dufrane_79th_IIRB_Congress_2024

Mogelijk ook interessant