Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Beheersen van Rhizoctonia solani met resistente rassen, fungiciden, vanggewassen en antagonisten
Bodemgebonden schimmelziekten 1999 Identificatie en detectie van Rhizoctonia solani
Virusziekten 1999 De vergelingsziektewaarschuwingsdienst
Rhizoctonia in bieten; nu besmetting herkennen, straks maatregelen nemen
Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding
Beperk volgend jaar rhizoctoniarot in suikerbieten