Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding

In Nederland komt een aantal schimmels en bacteriën voor die bladvlekken veroorzaken op suikerbiet. Van elk pathogeen treft u informatie over het voorkomen, herkennen, kans op infectie en de bestrijding hiervan. Door cultuurmaatregelen is de aantasting te verminderen. Alleen cercospora mag bestreden worden met fungiciden. Door gebruik te maken van een schadedrempel kan minimale, maar ook optimale inzet van fungiciden gerealiseerd worden.

Uitgelicht: Niet ieder vlekje vraagt om bestrijding

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant