Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels

Voor het bepalen van de besmettingsgraad van bodemschimmels werden grondmonsters van een vruchtwisselingsproefveld getoetst. Alle bemonsterde objecten werden geordend volgens de rotatiefrequentie van suikerbieten met en zonder grondontsmetting het voorafgaande jaar. De rotatie met 1/5 suikerbieten leverde 8% meer suikeropbrengst dan de rotatie met 1/3 suikerbieten. Een natte grondontsmetting bij 1/3 suikerbieten leverde 11% meer suiker per hectare op.

Uitgelicht: Zaad- en kiemplantbescherming 1999 Beheersing van bodemschimmels

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant