Beheersing van <i>Cercospora beticola</i> in suikerbieten
Gaatjes in bietenblad door insectenvraat
Nieuwe schadedrempel bietenvlieg
Flyer: GewasBeschermingsBulletin 2021 – Aangepast advies bladluisbestrijding
Bladluiswaarschuwingsdienst 2020
Kader: Verwijder bronnen van vergelingsziekte
Kader: Muizenschade voorkomen
Het rendement van de suikerbietenteelt
Gewasbeschermingsbulletin suikerbieten 2021
Goede bladschimmelbeheersing vraagt aandacht voor details
Bladluiswaarschuwingsdienst beperkt schade door vergeling
Biet resistent maken tegen vergelingsziekte