Bodemadvieskalender
Beter ras in rhizoctonia-segment op nieuwe rassenlijst suikerbieten
Besmettingsgraad van witte bietencysteaaltjes (Heterodera schachtii)
Groenbemesters verhogen opbrengst
Laat schimmels geen blad wegsnoepen!
Kader: IRS-nieuwsbrief vernieuwd
Video ‘Vergelingsziekte’
IRS Jaarverslag 2020
Sensoren helpen bij bestrijding bladschimmels
Ouderdomsresistentie in suikerbiet (PhD project)
Samen gaan voor duurzame bietenteelt
Video ‘Herkenning en beheersing van trips’