De meest actuele (teelt) informatie

Medio februari 2001 voegt het IRS aan haar internetsite een tweetal diensten toe: Betatip en IRS-berichten service. Door deze diensten kan de bietenteler beschikken over de meest actuele teeltinformatie.

Uitgelicht: De meest actuele (teelt) informatie

Contactpersoon

Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant