Noodzakelijke controles van de zaaimachine

Nadat februari opnieuw een natte maand was, lijkt het voorjaar dan toch aan te breken. Hoewel al enkele percelen gezaaid zijn, moet op andere percelen de grond eerst nog opdrogen voordat het landwerk weer kan beginnen. Dan is dit nog het moment om de bietenzaaimachine te controleren als dit nog niet gebeurd was.

Controlepunten
Lagers, kettingen, markeurs en scharnierpunten hebben jaarlijks een controle nodig. Dat geldt ook voor de slijtagegevoelige onderdelen die in contact komen met zaad, zoals de zaaischijven, afstrijkers, zaadhuizen en eventuele geleideringen. Zorg dat bewegende delen soepel en zonder speling kunnen bewegen.
Let daarnaast op de afstelling van de afstrijkers bij buitenvullers. De afstand tussen de zaaischijf en de afstrijker moet bij een Monozentra 0,7 mm en de Hassia Exacta 1,45 mm zijn (0,1 mm speling is acceptabel).

Granulaatstrooier
Voor de beheersing van bodemplagen kunnen telers gebruik maken van het granulaat Belem. Lees meer hierover in het bericht ‘Plantwegval door bodemplagen: bij zaai kunnen maatregelen worden genomen’. Om ervoor te zorgen dat granulaat op de juiste wijze wordt toegediend, behoeft de granulaatstrooier op de zaaimachine ook een controle. Daarbij zijn de volgende aandachtspunten belangrijk:

  • de afgifte moet per rij hetzelfde zijn. Dit is na te gaan door onder elke pijp een bakje te plaatsen en af te draaien volgens de afdraaitabel en/of afdraaitest van de betreffende machine. De opgevangen hoeveelheid granulaat moet in elk bakje (+/- 5%) hetzelfde zijn. Denk bij het werken met granulaat aan voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals beschreven op het veiligheidsblad (MSDS) van Belem;
  • controleer of het granulaat voor de toestrijker in de zaaivoor valt. De pijp dient dus voor de toestrijker gemonteerd te zijn;
  • het is wettelijk verplicht om de granulaatstrooiers periodiek te laten keuren. Deze verplichting geldt voor machines van 3 jaar en ouder; de keuringsfrequentie van deze machine is, ongeacht de werkbreedte, 6 jaar. Zie hiervoor SKL keuring granulaatstrooiers.

Over het onderhoud van zaaimachines leest u meer in de teelthandleiding op de website.

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant