Vroeg zaaien is en blijft een risico

Erg groeizaam was de start van het groeiseizoen in 2021 niet. De vroegst gezaaide bieten hebben een lange koudeperiode moeten doorstaan, waardoor het risico op massale schieterontwikkeling als gevolg van vernalisatie toe nam. Naast temperatuur kunnen ook andere factoren een rol spelen. In dit artikel leest u meer over schietervorming en waar u in 2022 rekening mee kunt houden om opbrengstreductie te voorkomen.

Bijlagen

Uitgelicht: CM no 1 2022 DEF-pag. 14

Contactpersonen

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie
Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant