Veel belangstelling op TOP-praktijktraining

CUMELA Nederland en IRS verzorgden op 30 augustus de TOP-praktijktraining bietenrooiermachinisten. Ruim 40 deelnemers uit heel Nederland kwamen hiervoor naar PPO-locatie Lelystad. Er was zelfs zoveel belangstelling dat de organisatie helaas 13 machinisten op een reservelijst heeft gezet. Naast de loonwerkers was er ook veel belangstelling van de vakpers (zie ook overzicht onderaan dit bericht).

 


Maurice Steinbusch (CUMELA Nederland) verwelkomde alle aanwezigen namens de organisatoren van deze training in de grote zaal van PPO.

Na het welkomstwoord gaf Frans Tijink (directeur IRS) veel informatie over de gewenste rooikwaliteit. Zie voor de presentatie bovenstaande link. Frans Tijink vroeg aan de aanwezige chauffeurs hoeveel procent van de percelen echt vlak is. De chauffeurs schatten (net als in 2009) in dat dit slechts 10% is.
In zijn presentatie wees hij niet alleen op te diep koppen, maar ook op puntbreuk. “We verliezen meer aan puntbreuk dan aan koppen. Als het breukvlak 4 centimeter in doorsnee is (in plaats van 2 cm), dan kost dat al 5% aan opbrengst. Bij een diameter van het breukvlak van 8 cm is dat opgelopen tot 23%. Voorkomen van puntbreuk is voor de toekomst een belangrijk aandachtspunt.”

De kwaliteit van rooien is, naast een maximale suikeropbrengst, ook belangrijk voor een goed bewaarresultaat. “Puntbreuk en beschadiging moet zo veel mogelijk voorkomen worden. Te intensief reinigen kost geld in de bewaring. Te diep koppen levert grote snijvlakken/wonden op en dit kost suiker in de bewaring.”
Duidelijk werd dat de bietenrooiermachinist een wereld van verschil maakt, maar dat hij dat niet alleen kan voor een maximaal resultaat. De teler heeft ook een grote invloed op onder andere een homogeen gewas en de juiste rooiomstandigheden.
Na de presentatie van en discussie met Frans Tijink kregen de vier rooierfabrikanten de gelegenheid om hun bedrijf, rooiers en specifieke kenmerken van de afstellingen te presenteren.

Als eerste kreeg Doeko Blaauw (Agrifac) de gelegenheid om meer te vertellen over onder andere de afstelmogelijkheden van de nieuwste Agrifac rooiers.

Govert Pegels vertelde namens importeur Van Gemeren Mechanisatie over de Holmer rooiers.


Ook Harm Enting van Frans Vervaet BV vond een aandachtig gehoor bij de loonwerkers uit heel Nederland.


Piet de Jong deed namens Grimme het woord en ging met name in op de Grimme Maxtron.


Na de presentaties was het tijd voor de inwendige mens. Tijdens de lunch werden ook al volop ervaringen uitgewisseld.


Een chauffeur van PPO bracht de in totaal ruim 60 aanwezigen met twee excursiewagens op de plek van bestemming.  CUMELA Nederland had ook oog voor de veiligheid van de deelnemers en reikte fluoriserende veiligheidshesjes uit. Deze waren gemaakt in het kader van het CUMELA-project ‘Zie je mij, zie ik jou’.

Een tussenstop werd ingelast op de bietenplaat. Op maandag was door twee rooiers al de kopakkers en enkele doorsteken gerooid op het bietenperceel. Aan de hand van 100 willekeurig uit de hoop geraapte bieten gaf Frans Tijink uitleg bij het gewenste kopresultaat.

Met behulp van ‘Betakwik bietverliezen’ kunnen de beoordelingen van deze 100 bieten een totaal verlies in suiker en euro’s per hectare uitgerekend worden.
Bekijk onderstaande videobeelden voor een korte impressie van het middaggedeelte.

In 4 groepen van maximaal 14 rooiermachinisten ging men aan de slag bij het eigen merk rooier.

Een stukje rijden met een instelling, stoppen en iets achteruitrijden. Zo kon de instelling van de ontbladeraar en de scalpeurs bekeken worden.

Naast uitleg door de fabrikant werd er vooral ook veel tijd genomen om ervaringen uit te wisselen over de rooier en het rooien.

Bij alle rooiers kwamen de bieten met de punten eraan uit de grond. Puntbreuk moet zoveel mogelijk voorkomen worden in de machine door de juiste instellingen van de reiniging.

Tijdens de korte koffie-/theepauze sprak Frans Tijink nog enkele woorden en gaf hij de aanwezige deelnemers de gelegenheid om een stukje op het ‘eigen merk’ te rijden of mee te rijden met een collega.
Uit de evaluatie blijkt dat het overgrote merendeel van de deelnemers terugkijkt op een geslaagde praktijktraining die voldeed aan de verwachtingen. Gemiddeld werd er voor het praktische nut van de training een 7,3 gegeven en de waardering voor de totale dag een 7,4. Genoemde leerpunten waren: kritisch bekijken van instellingen, beoordelen van kopwerk en ervaringen van andere chauffeurs. De mogelijkheid voor eigen inbreng werd hoog gewaardeerd.

 


Ruth Schriek (rechts en hier in gesprek met Ans de Bie (CUMELA Nederland)) twitterde onder de naam @roethie naar aanleiding van de training:
NB. CUMELA Nederland en IRS zijn via Twitter te volgen op respectievelijk www.twitter.com/Cumela75 en www.twitter.com/IRS_suikerbiet.

Na de evaluatie kreeg iedere deelnemende rooiermachinist een certificaat van deelname uitgereikt door Ans de Bie van CUMELA Nederland.

Diverse andere organisaties maakten deze dag ook een reportage. Op de foto wordt Maurice Steinbusch (CUMELA Nederland) geïnterviewd door Bram Teeuwsen (Agrio) .

Contactpersonen

Frans Tijink
Directeur / gronddynamica / oogsttechniek
Jurgen Maassen
Coördinatie voorlichting

Mogelijk ook interessant