Signalen na de oogst: is er ruimte voor verbetering?

Suikerbieten aan de hoop geven diverse signalen af over wat goed is gegaan en wat beter had gekund tijdens de teelt. Daarnaast kunnen de gegevens in de gewichts- en kwaliteitsopgave nader inzicht verschaffen over de teelt van dit seizoen.

Leren van de bietenhoop
Door langs de bietenhoop te lopen en op enkele plekken de bieten goed te bekijken kan een goede indruk gekregen worden van de rooikwaliteit. Let dan met name op het kopwerk, puntbreuk en beschadigingen en de hoeveelheid aanhangende grond of bladresten. Zie ook dit bericht. Daarnaast is het raadzaam om te letten op de aanwezigheid van misvormde of door rot aangetaste bieten. Rotte bieten zijn niet te bewaren. Daarom is het zaak om een partij waarin veel wortelrot voorkomt zo snel mogelijk te leveren omdat het rot zich anders verder uitbreidt tijdens bewaring. Deze interactieve video toont de symptomen van verschillende soorten wortelrot en kan daarmee van pas komen om de oorzaak van aangetaste bieten te achterhalen. Het achterhalen van de oorzaak is belangrijk om gerichte keuzes te kunnen maken voor de vervolgteelt.

Hoe de kwaliteitsopgave te lezen?
De gewichts- en kwaliteitsopgave die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt geeft waardevolle informatie over het behaalde resultaat. Grote verschillen in kwaliteitscijfers tussen de geleverde vrachten kunnen duiden op een heterogeen perceel of haarden van ziekten en plagen. Met name de combinatie van een afwijkend suikergehalte en een andere afwijkende parameter zoals K, Na, aminoN of invert kan in de richting wijzen van een bepaald ziektebeeld waardoor een verklaring gevonden kan worden voor mogelijk tegenvallende resultaten. Zo is de combinatie van een laag suikergehalte, verhoogd Na-gehalte en verlaagd aminoN-gehalte typisch voor bieten die door rhizomanie zijn aangetast. Een laag suikergehalte in combinatie met een (zeer) hoog aminoN-gehalte kan wijzen op een te ruime N-bemesting. En een laag suikergehalte in combinatie met een verhoogd invertgehalte kan wijzen op de aanwezigheid van rotte bieten in de partij of ongunstige bewaring. Vergelijk zonodig het resultaat met de weekcijfers in de regio om te zien of het afwijkt van het gemiddelde. In paragraaf 8.1.5 van de teelthandleiding is nadere informatie te vinden over de belangrijkste oorzaken van een slechte bietenkwaliteit en eventuele verbetermaatregelen.

Contactpersoon

Martijn Leijdekkers
Rassen / bewaring / interne kwaliteit

Mogelijk ook interessant