Poster: Succescyclus beheersing vergelingsziekte

De beheersing van bladluizen en vergelingsziekte in suikerbieten vraagt de laatste jaren veel aandacht. Deze poster geeft een overzicht van de verschillende stappen die gezet kunnen worden om van de beheersing van vergelingsziekte een succes te maken. 

Uitgelicht: Poster succescyclus beheersing vergelingsziekte - Dubbelzijdig

Contactpersonen

Levine de Zinger
Coördinatie gegevensverwerking / insecten
Elma Raaijmakers
Diagnostiek / nematoden / insecten

Mogelijk ook interessant