Bodemverdichting kost honderden euro’s

In het vakdeel Akkerbouw van Boerderij is onlangs een artikel verschenen over opbrengstderving als gevolg van bodemverdichting. Martijn Knuivers (Misset) heeft het artikel geschreven en daarbij IRS-onderzoeker André van Valen geïnterviewd. Oorzaak nummer één van bodemverdichting tijdens de bietenoogst is rooien onder ongunstige omstandigheden. Eerder rooien en even kort bewaren kan toch meer renderend zijn dan langer doorgroeien en rooien onder slechtere omstandigheden.

Uitgelicht: Bodemverdichting kost honderden euro's - Boerderij_22boe051z026-029

Contactpersoon

André van Valen
Bodem / bemesting / mechanisatie

Mogelijk ook interessant