Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst

Om het aantal fungicidenbehandelingen te minimaliseren dienen bespuitingen pas dan uitgevoerd te worden wanneer dit ook echt noodzakelijk is. Aan de hand van veldwaarnemingen door de cercosporawaarschuwingsdienst (samenwerking van suikerindustrie, gewasbeschermingshandel, DLV en IRS) kan een waarschuwing uitgaan voor een gebied om bietenpercelen te controleren op aanwezigheid van cercospora en zonodig een bestrijding uit te voeren. Hierbij wordt een schadedrempel gehanteerd.

Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst
Uitgelicht: Waarschuwingsdiensten 2000 Cercospora-waarschuwingsdienst

Contactpersoon

Mogelijk ook interessant